Місце України у Global Soft Power Index 2021: підсумки дискусії

22 березня 2021 року відбулося обговорення результатів України у глобальному індексі “м’якої сили” Global Soft Power Index 2021

У рейтингу 2021 року Україна посіла 61 місце зі 100.

Дослідження показує, як сприймають країну: чи приваблива вона для ведення бізнесу? який має вплив на міжнародній арені? наскільки потужними є культура та мистецтво? чи довіряють медіа? наскільки толерантним є суспільство? У часи криз і непевності “м’яка сила” як ніколи важлива для країн, тож цього року компанія особливу увагу звернула на вплив пандемії COVID-19 на сприйняття країн.