місія

Зміцнення міжнародної і внутрішньої суб’єктності України засобами культурної дипломатії

Серед основних стратегічних цілей Українського інституту

ПОКРАЩЕННЯ РОЗУМІННЯ ТА ВПІЗНАВАНОСТІ УКРАЇНИ СЕРЕД ЗАКОРДОННИХ АУДИТОРІЙ

Інститут поширює знання про Україну у закордонних суспільствах, залучає широке коло громадян інших країн до дискусії і діалогу, забезпечує видимість країни в інформаційному полі, пропонує українські наративи про Україну.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗАПИТУ НА ФАХОВУ ВЗАЄМОДІЮ З УКРАЇНОЮ

Інститут розвиває проактивний інтерес до співпраці з Україною у міжнародному фаховому й експертному середовищі; забезпе-чує посередництво та експертну підтримку.

ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, НАУКИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Залучаючи сферу культури до міжнародної співпраці, Інститут розвиває компетенції і спроможність її учасників, що покращує якість і результативність репрезентації України у світі.

ПОСИЛЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ УКРАЇНИ ДО АКТУАЛЬНИХ СВІТОВИХ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Програми Інституту зміцнюють роль України у міжнародному культурному діалозі та обміні; забезпечують сталу присутність України на ключових культурних, наукових, освітніх і політичних майданчиках світу.

РОЗШИРЕННЯ ПОЛЯ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТІ

Інститут посилює присутність української мови в публічному просторі та її використання у професійному середовищі.

Наші цінності

Наші принципи