Оновлення складу Наглядової ради Українського інституту
У 2021 році частково оновлюється склад Наглядової ради Українського інституту.
Наглядова рада є дорадчим і контролюючим органом, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту, визначає пріоритети його діяльності, управляє майном та стежить за дотриманням статутних завдань.
До Наглядової ради входять представники міністерств, громадянського суспільства України та відомі діячі культури.

Члени Наглядової ради призначаються строком на 3 роки. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Наглядової ради на два строки поспіль.

Члени Наглядової ради:
- погоджують кандидатури на посаду генерального директора
- затверджують річний план заходів Інституту і зміни до нього, річну звітність Інституту, Стратегію Інституту
- здійснюють нагляд над фінансово-господарською діяльністю Інституту
- розглядають інші питання, пов'язані з діяльністю Інституту.

У 2021 році частково оновлюється склад Наглядової ради Українського інституту. Склад Наглядової ради затверджує міністр закордонних справ на підставі отриманих пропозицій від громадськості. Кандидат номінується іншою особою.

Номінувати можна українських, а також іноземних громадських та культурних діячів, які мають високі професійні й моральні якості, беззаперечний авторитет в Україні та за кордоном. Подати кандидатів можна до 12 квітня через онлайн-форму.