Антології української камерної музики

Про проєкт

Антології української камерної музики – це друковані збірники партитур та партій українських композиторів камерної музики.  

Метою є ознайомлення фахової аудиторії із творчими досягненнями української камерної музики.  

Видання поширюється серед міжнародних представників музичного сектору: фестивалей, ключових локацій, вищих навчальних закладів за кордоном. Твори з антології рекомендовані до включення в програми концертів, партнером яких виступає Український інститут. 

Два видання антології видало видавництво «Музична Україна» на замовлення Українського інституту. Обидва випуски антології доповнюють один одного: вони презентують важливі стильові тенденції української музики 60-70-х років.  

Результати 2021 року

У 2021 році Український інститут видав другий випуск «Антології української камерної музики».  

«Антологія української камерної музики: Станкович. Іщенко. Бібік» концентрується на кращих зразках камерної музики 70-х років ХХ століття. До друкованого збірника увійшли партитури та партії з творами українських композиторів Євгена Станковича, Юрія Іщенка та Валентина Бібіка.  

Антологія вийшла у 2021 році з накладом 300 примірників трьома мовами: українською, англійською та німецькою. Видання складається з двох томів — фортепіанного і ансамблевого.  

Результати 2020 року

До антології «Київський авангард» 2020 року увійшли партитури та партії з творчого доробоку музики композиторів-шістдесятників. 

Друкований збірник вийшов накладом 300 примірників одразу трьома мовами: українською, англійською та німецькою. 

До збірки увійшли твори чотирьох українських композиторів-шістдесятників: Леоніда Грабовського, Віталія Годзяцького, Володимира Губи та Володимира Загорцева.  

Велика кількість творів в антології набиралась з першоджерел і деякі вийшли друком уперше. 

Антологія камерної музики 2021

У 2021 році Український інститут видав другий випуск «Антології української камерної музики».  

«Антологія української камерної музики: Станкович. Іщенко. Бібік» — це друкований збірник партитур та партій з творами українських композиторів Євгена Станковича, Юрія Іщенка та Валентина Бібіка. Антологія вийшла у 2021 році з накладом 300 примірників трьома мовами: українською, англійською та німецькою. Видання складається з двох томів — фортепіанного і ансамблевого. 

Другий випуск антології концентрується на кращих зразках камерної музики 70-х років ХХ століття та продовжує «Антологію камерної музики: Київський авангард» 2020 року. 

Обидва випуски антології доповнюють один одного: вони презентують важливі стильові тенденції української музики 60-70-х років. Антології збагачують репертуар сучасних музикантів маловідомими, проте знаковими й художньо цінними творами, які відтепер можна знайти в бібліотеках закордонних фахових інституцій та вивчати, виконувати й досліджувати. 

Передмова до антології розкриває ширший музикознавчий, соціально-політичний контекст 70-х років ХХ ст. в Україні та представляє творчі портрети композиторів. 

Видання поширюється серед міжнародних представників музичного сектору: закладів вищої освіти за кордоном, фестивалів, ключових локацій. Твори з антології рекомендовані до включення в програми концертів, партнером яких виступає Український інститут.  

Збірку видало видавництво «Музична Україна» на замовлення Українського інституту. Авторка статті — Ірина Тукова. Упорядник — Олексій Войтенко. 

Антологія камерної музики 2020

Антологія «Київський авангард», яка вийшла у 2020 році, – це друкований збірник партитур та партій, який представляє творчий доробок музики композиторів-шістдесятників українській та закордонній фаховій аудиторії.  

Антологія вийшла накладом 300 примірників одразу трьома мовами: українською, англійською та німецькою.

До збірки увійшли твори чотирьох українських композиторів-шістдесятників: Леоніда Грабовського, Віталія Годзяцького, Володимира Губи та Володимира Загорцева.

У 1960-х роках ці митці були одними з перших в Україні, кому вдалось вийти за рамки радянської ідеологічно «правильної» музичної стилістики та звернутись до передових авангардних композиторських технік та концепцій, які активно розвивались у творчості західноєвропейських колег. Їхня творчість значно вплинула на формування сучасної композиторської школи в Україні. 

«Після концертів української музики виконавці або слухачі іноді просять поділитися партитурами. Кажуть щось на кшталт: «А що у вас є ще?». Антологія «Київський авангард» — це спроба знайомства та взаємодії з українською музикою для фахівців, які шукають нові ідеї»,

Збірник складається з двох томів нот: твори для фортепіано і твори для ансамблів. Окрім партитур в антології представлені біографії композиторів та передмови, які розкриють ширший соціально-політичний контекст ХХ ст. в Україні. Велика кількість творів в антології набиралась з першоджерел і деякі вийшли друком уперше. 

«Академічна українська музика була й до сьогодні багато в чому залишається terra incognita на культурній мапі світу. Причин тому багато: це і тривала відсутність власної державності, трагічна розшматованість народу та земель України між двома імперіями; і колоніальний статус професійної національної культури, коли всі найцінніші здобутки привласнює метрополія; і недоусвідомлена та донині не подолана інфікованість українського музичного мистецтва російськоорієнтованим «комплексом народництва», а відтак – виключеність цього мистецтва зі світового культурного процесу»,

Видання поширюється серед міжнародних представників музичного сектору: фестивалей, ключових локацій, вищих навчальних закладів за кордоном. Твори з антології будуть рекомендовані до включення в програми концертів, партнером яких виступає Український інститут. 

Збірку видало видавництво «Музична Україна» на замовлення Українського інституту.