Visualise 2022 — програма підтримки виставкових проєктів за кордоном

Кінцевий термін подачі: 

22 серпня 2022 року, 23:59 

(київський час)

Довгострокова програма Українського інституту з підтримки виставкових проєктів за кордоном.

Про програму

Програма надає можливості співпрограмування, дофінансування та інформаційної підтримки міжнародних виставок, що сприяють просуванню мистецтва України у світі та налагодженню інституційної співпраці.

Visualise — довгострокова програма Українського інституту з підтримки виставкових проєктів за кордоном. Програма надає можливості співпрограмування, дофінансування та інформаційної підтримки міжнародних виставок, що сприяють просуванню мистецтва України у світі та налагодженню інституційної співпраці. 

Виставки мистецтва є важливими майданчиками для дискусії на актуальні теми та колаборації митців, кураторів та інших фахівців артсектору з різних країн. Це потужний елемент культурної дипломатії. 

Міжнародні виставкові проєкти потребують багаторічного планування та послідовної інституційної залученості. Програма Visualise пропонує комплексну підтримку, яка передбачає не лише дофінансування, але і долучення команди Українського інституту до програмування та комунікаційної стратегії обраних проєктів.

Прийом заявок 2022

У 2022 році Український інститут оголошує третій прийом конкурсних заявок.  

Максимальний обсяг фінансування одного виставкового проєкту становить еквівалент 40 тис доларів США (1 170 200,00 гривень)

Подати конкурсні заявки можуть:  

 • юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні та з досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів; 
 • іноземні організації та компанії, зареєстровані за кордоном, а також їхні філії і представництва, які зареєстровані та акредитовані на території України, з наявною інституційною спроможністю і досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів. 

Не допускаються до участі конкурсні заявки, подані фізичними особами, юридичними особами, які зареєстровані як в Україні, так і за її межами, що мають відношення до держави-агресора – Російської Федерації, яка визнана такою згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18 січня 2018 року або була окупована в період війського стану, оголошеного відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022, а саме:   

 • бенефіціарами яких є фізичні особи – громадяни держави агресора Російської Федерації, Республіки Білорусь чи юридичні особи, пов’язані із державою агресором Російською Федерацією та Республікою Білорусь;  
 • юридичні особи або фізичні особи-бенефіціари - засновники та/або учасники таких осіб або фізичні особи, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони. 

Не допускаються до участі у Мистецькому конкурсі конкурсні заявки, подані переможцями програми Visualise у 2021 році.

Конкурсна заявка повинна відповідати таким технічним вимогам:  

 • Проєкт реалізується у співпраці між українською та іноземною профільними інституціями або організаціями (музей, галерея, ярмарок, фестиваль тощо у країні реалізації проєкту), що мають інституційну спроможність, досвід реалізації аналогічних проєктів та/або об’єкти інтелектуальної власності, які можуть бути використані в процесі реалізації виставкового проєкту та організації виставки.  
 • Проєкт реалізується у країні, що входить до переліку пріоритетних для Українського інституту на 2023 рік (Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Австрія, Нідерланди, Італія, Угорщина, Туреччина, Японія, Катар, Китай, ОАЕ).  Український інститут залишає за собою право підтримати реалізацію відібраних проєктів в інших країнах, виходячи з обставин..  
 • Початок реалізації проєкту заплановано не раніше 01 квітня 2023 року.  
 • Заявку подано у встановлений термін.   
 • Заявку оформлено відповідно до наданої форми українською мовою (та за потреби англійською).   
 • Надано всю необхідну супровідну документацію відповідно до вимог, наведених нижче.  
 • Кожну секцію конкурсної заявки заповнено без перевищення допустимої кількості знаків, яку зазначено у формі заявки.

Конкурсні заявки оцінюватимуться за такими критеріями: 

 1. Відповідність місії Українського інституту. Конкурсна заявка повинна відповідати таким критеріям:  
  – Концепція виставки, поданої у конкурсній заявці, відповідає стратегії, принципам та цінностям Українського інституту та не порушує чинне законодавство України.  
  – Проєкт спрямований на розвиток міжнародної співпраці, обмінів і діалогу, а не лише на одностороннє представлення України за кордоном.  
  – Проєкт заохочує до діалогу і дискусії стосовно викликів минулого, теперішнього та/або майбутнього та пов’язаний з важливими й актуальними явищами не тільки української культури, але і глобального порядку денного.
  2. Якість концепції виставкового проєкту та актуальність тем, які він опрацьовує, у контексті України та країни проведення:  
  – Кураторська концепція проєкту засвідчує глибоке (неповерхневе) та етичне опрацювання обраної проблематики.   
  – Проєкт представляє сучасну українську культуру та/або працює з актуальною і фаховою інтерпретацією культурного надбання.   
  – Проєкт має актуальний формат та тему; відповідає світовим трендам, очікуванням закордонних партнерів і локальному контексту країни проведення. 
  3. Рівень інституційного партнера за кордоном. 
  4. Потенціал проєкту до розбудови довготривалої співпраці:    
  – Тема проєкту органічно розкривається через виставку та належить до проблематики, з якою на постійній основі працюють обидві партнерські інституції.   
  – Партнер в Україні має достатню суб’єктність у проєкті (має прямий вплив на концепцію проєкту, представлений в архітектурі проєкту на рівні кураторів, а не лише консультантів або виконавців) та інституційну спроможність для продовження і масштабування проєкту в майбутньому.    
  – Партнер за кордоном робить суттєвий внесок до проєкту на концептуальному, адміністративному та комунікаційному рівнях, а не лише надає локацію. 
  5. Комунікаційний потенціал проєкту:   
  – Цільові аудиторії проєкту чітко окреслені, їхні потреби досліджено, цілі проєкту відповідають встановленим потребам ЦА. Обрані канали комунікації відповідають обраним аудиторіям.   
  – Комунікаційний план проєкту продуманий, логічно структурований.   
  – Комунікаційна стратегія проєкту не екзотизує та не експлуатує тему віктимності України, натомість сприяє кращому розумінню України за кордоном та підсилює суб’єктність України у світі. 
  6. Обґрунтованість витрат у проєкті:  
  – Бюджет проєкту співвідноситься із зазначеними в конкурсній заявці цілями; кошторис містить лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цих цілей.  
  – Співвідношення між витратами та очікуваними результатами є раціональним, тобто таким, що підтверджує ефективне та прозоре використання коштів на реалізацію проєкту.  
  – Статті кошторису максимально деталізовано, формування ціни за окремою графою витрат прозоре, обґрунтоване, відсутні заборонені статті витрат.    

Докладніше з методикою оцінювання конкурсних заявок можна ознайомитися у Положенні про конкурс (розділ 5). 

Щоб подати конкурсну заявку, необхідно не пізніше 22 серпня 2022 року, 23:59 за київським часом надіслати на адресу [email protected] такі документи: 

 • заповнені та підписані форму конкурсної заявки (шаблон за посиланням) та форму кошторису конкурсної заявки (шаблон за посиланням); 
 • копію статуту учасника конкурсу  (витягу зі статуту або іншого документа, який підтверджує наявність повноважень у підписанта конкурсної заявки та його право укладати і підписувати договори у випадку обрання переможцем конкурсу) та реєстраційні документи учасника конкурсу (скан-копії підписаних документів); 
 • підтвердження наявності міжнародного партнерства (обов’язково – офіційний лист про намір співпраці від іноземного партнера у випадку, коли заявником є українська організація, або українського партнера у випадку, коли заявником є іноземна організація; бажано – підписаний договір із зазначенням деталей подальшої співпраці; документи, які підтверджують бронювання оренди місця проведення виставкового проєкту; тематико-експозиційний план виставки; ліцензійні договори на наявність виключних (невиключних) прав на об’єкти інтелектуальної власності, які планується використати в процесі реалізації проєкту; свідоцтва на реєстрацію знаків для товарів і послуг тощо);  
 • підтвердження досвіду виконання аналогічних проєктів у довільній формі (українською мовою): посилання на вебсторінки відповідних реалізованих проєктів, скан-копія договору про надання аналогічних послуг, рекомендаційний лист від попередніх партнерів тощо; 
 • підписану довідку на бланку юридичної особи про відсутність прямих та  опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією, Республіки Білорусь (шаблон за посиланням)
 • підписану заяву-гарантію щодо прав на об’єкти авторського права (шаблон за посиланням)

Вся інформація повинна бути надана українською мовою або містити переклад на українську мову. Всі файли необхідно надіслати у форматі PDF, обсяг кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.  

Розгляд та оцінювання заявок здійснює конкурсна комісія, до якої входять фахівці Українського інституту та незалежні експерти. 

 

Анастасія Євсєєва 

Керівниця напряму «Візуальне мистецтво» Українського інституту  

Оксана Калина 

Заступниця завідувача комунікаційного відділу Українського інституту 

Анна Погрібна 

Заступниця генеральної директорки з цифрової трансформації та освітньої роботи, книжкової та літературної програми у Мистецькому арсеналі, працювала в команді CSM/Фундації Центр Сучасного Мистецтва, експертка Українського культурного фонду

Олена Червоник  

докторантка з історії мистецтва в Університеті Оксфорда, працювала кураторкою сучасного мистецтва у Філадельфійському художньому музеї (США), в Ізоляції. Платформі культурних ініціатив (Донецьк, Україна) та Videonale. Фестивалі сучасного відео мистецтва в Kunstmuseum Bonn (Німеччина) 

Тетяна Філевська 

креативна директорка Українського інституту 

Всі заявники отримають лист-підтвердження та за потреби запит на додаткові документи або уточнюючу інформацію. Надалі команда Українського інституту контактуватиме лише з представниками проєктів, які пройдуть первинний відбір. Проєкти-фіналісти допрацьовуватимуться спільно з Українським інститутом і будуть додані до плану заходів установи на наступний рік. Український інститут залишає за собою право не обрати жодний проєкт. 

 

Публічне оголошення проєктів, що отримають підтримку в рамках програми Visualise, відбудеться у березні 2023 року.