Visualise — програма підтримки виставкових проєктів за кордоном

Довгострокова програма Українського інституту з підтримки виставкових проєктів за кордоном.

Про програму

Програма надає можливості співпрограмування, дофінансування та інформаційної підтримки міжнародних виставок, що сприяють просуванню мистецтва України у світі та налагодженню інституційної співпраці.

Visualise — довгострокова програма Українського інституту з підтримки виставкових проєктів за кордоном. Програма надає можливості співпрограмування, дофінансування та інформаційної підтримки міжнародних виставок, що сприяють просуванню мистецтва України у світі та налагодженню інституційної співпраці. 

Виставки мистецтва є важливими майданчиками для дискусії на актуальні теми та колаборації митців, кураторів та інших фахівців артсектору з різних країн. Це потужний елемент культурної дипломатії. 

Міжнародні виставкові проєкти потребують багаторічного планування та послідовної інституційної залученості. Програма Visualise пропонує комплексну підтримку, яка передбачає не лише дофінансування, але і долучення команди Українського інституту до програмування та комунікаційної стратегії обраних проєктів.

Прийом заявок 2022

У 2022 році Український інститут оголошує третій прийом конкурсних заявок.  

Максимальний обсяг фінансування одного виставкового проєкту становить еквівалент 40 тис доларів США (1 170 200,00 гривень)

Подати конкурсні заявки можуть:  

 • юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні та з досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів; 
 • іноземні організації та компанії, зареєстровані за кордоном, а також їхні філії і представництва, які зареєстровані та акредитовані на території України, з наявною інституційною спроможністю і досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів. 

Не допускаються до участі конкурсні заявки, подані фізичними особами, юридичними особами, які зареєстровані як в Україні, так і за її межами, що мають відношення до держави-агресора – Російської Федерації, яка визнана такою згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18 січня 2018 року або була окупована в період війського стану, оголошеного відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022, а саме:   

 • бенефіціарами яких є фізичні особи – громадяни держави агресора Російської Федерації, Республіки Білорусь чи юридичні особи, пов’язані із державою агресором Російською Федерацією та Республікою Білорусь;  
 • юридичні особи або фізичні особи-бенефіціари - засновники та/або учасники таких осіб або фізичні особи, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони. 

Не допускаються до участі у Мистецькому конкурсі конкурсні заявки, подані переможцями програми Visualise у 2021 році.

Конкурсна заявка повинна відповідати таким технічним вимогам:  

 • Проєкт реалізується у співпраці між українською та іноземною профільними інституціями або організаціями (музей, галерея, ярмарок, фестиваль тощо у країні реалізації проєкту), що мають інституційну спроможність, досвід реалізації аналогічних проєктів та/або об’єкти інтелектуальної власності, які можуть бути використані в процесі реалізації виставкового проєкту та організації виставки.  
 • Проєкт реалізується у країні, що входить до переліку пріоритетних для Українського інституту на 2023 рік (Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Австрія, Нідерланди, Італія, Угорщина, Туреччина, Японія, Катар, Китай, ОАЕ).  Український інститут залишає за собою право підтримати реалізацію відібраних проєктів в інших країнах, виходячи з обставин..  
 • Початок реалізації проєкту заплановано не раніше 01 квітня 2023 року.  
 • Заявку подано у встановлений термін.   
 • Заявку оформлено відповідно до наданої форми українською мовою (та за потреби англійською).   
 • Надано всю необхідну супровідну документацію відповідно до вимог, наведених нижче.  
 • Кожну секцію конкурсної заявки заповнено без перевищення допустимої кількості знаків, яку зазначено у формі заявки.

Конкурсні заявки оцінюватимуться за такими критеріями: 

 1. Відповідність місії Українського інституту. Конкурсна заявка повинна відповідати таким критеріям:  
  – Концепція виставки, поданої у конкурсній заявці, відповідає стратегії, принципам та цінностям Українського інституту та не порушує чинне законодавство України.  
  – Проєкт спрямований на розвиток міжнародної співпраці, обмінів і діалогу, а не лише на одностороннє представлення України за кордоном.  
  – Проєкт заохочує до діалогу і дискусії стосовно викликів минулого, теперішнього та/або майбутнього та пов’язаний з важливими й актуальними явищами не тільки української культури, але і глобального порядку денного.
  2. Якість концепції виставкового проєкту та актуальність тем, які він опрацьовує, у контексті України та країни проведення:  
  – Кураторська концепція проєкту засвідчує глибоке (неповерхневе) та етичне опрацювання обраної проблематики.   
  – Проєкт представляє сучасну українську культуру та/або працює з актуальною і фаховою інтерпретацією культурного надбання.   
  – Проєкт має актуальний формат та тему; відповідає світовим трендам, очікуванням закордонних партнерів і локальному контексту країни проведення. 
  3. Рівень інституційного партнера за кордоном. 
  4. Потенціал проєкту до розбудови довготривалої співпраці:    
  – Тема проєкту органічно розкривається через виставку та належить до проблематики, з якою на постійній основі працюють обидві партнерські інституції.   
  – Партнер в Україні має достатню суб’єктність у проєкті (має прямий вплив на концепцію проєкту, представлений в архітектурі проєкту на рівні кураторів, а не лише консультантів або виконавців) та інституційну спроможність для продовження і масштабування проєкту в майбутньому.    
  – Партнер за кордоном робить суттєвий внесок до проєкту на концептуальному, адміністративному та комунікаційному рівнях, а не лише надає локацію. 
  5. Комунікаційний потенціал проєкту:   
  – Цільові аудиторії проєкту чітко окреслені, їхні потреби досліджено, цілі проєкту відповідають встановленим потребам ЦА. Обрані канали комунікації відповідають обраним аудиторіям.   
  – Комунікаційний план проєкту продуманий, логічно структурований.   
  – Комунікаційна стратегія проєкту не екзотизує та не експлуатує тему віктимності України, натомість сприяє кращому розумінню України за кордоном та підсилює суб’єктність України у світі. 
  6. Обґрунтованість витрат у проєкті:  
  – Бюджет проєкту співвідноситься із зазначеними в конкурсній заявці цілями; кошторис містить лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цих цілей.  
  – Співвідношення між витратами та очікуваними результатами є раціональним, тобто таким, що підтверджує ефективне та прозоре використання коштів на реалізацію проєкту.  
  – Статті кошторису максимально деталізовано, формування ціни за окремою графою витрат прозоре, обґрунтоване, відсутні заборонені статті витрат.    

Докладніше з методикою оцінювання конкурсних заявок можна ознайомитися у Положенні про конкурс (розділ 5). 

Щоб подати конкурсну заявку, необхідно не пізніше 22 серпня 2022 року, 23:59 за київським часом надіслати на адресу art@ui.org.ua такі документи: 

 • заповнені та підписані форму конкурсної заявки (шаблон за посиланням) та форму кошторису конкурсної заявки (шаблон за посиланням); 
 • копію статуту учасника конкурсу  (витягу зі статуту або іншого документа, який підтверджує наявність повноважень у підписанта конкурсної заявки та його право укладати і підписувати договори у випадку обрання переможцем конкурсу) та реєстраційні документи учасника конкурсу (скан-копії підписаних документів); 
 • підтвердження наявності міжнародного партнерства (обов’язково – офіційний лист про намір співпраці від іноземного партнера у випадку, коли заявником є українська організація, або українського партнера у випадку, коли заявником є іноземна організація; бажано – підписаний договір із зазначенням деталей подальшої співпраці; документи, які підтверджують бронювання оренди місця проведення виставкового проєкту; тематико-експозиційний план виставки; ліцензійні договори на наявність виключних (невиключних) прав на об’єкти інтелектуальної власності, які планується використати в процесі реалізації проєкту; свідоцтва на реєстрацію знаків для товарів і послуг тощо);  
 • підтвердження досвіду виконання аналогічних проєктів у довільній формі (українською мовою): посилання на вебсторінки відповідних реалізованих проєктів, скан-копія договору про надання аналогічних послуг, рекомендаційний лист від попередніх партнерів тощо; 
 • підписану довідку на бланку юридичної особи про відсутність прямих та  опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією, Республіки Білорусь (шаблон за посиланням)
 • підписану заяву-гарантію щодо прав на об’єкти авторського права (шаблон за посиланням)

Вся інформація повинна бути надана українською мовою або містити переклад на українську мову. Всі файли необхідно надіслати у форматі PDF, обсяг кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.  

Розгляд та оцінювання заявок здійснює конкурсна комісія, до якої входять фахівці Українського інституту та незалежні експерти. 

 

Анастасія Євсєєва 

Керівниця напряму «Візуальне мистецтво» Українського інституту  

Оксана Калина 

Заступниця завідувача комунікаційного відділу Українського інституту 

Анна Погрібна 

Заступниця генеральної директорки з цифрової трансформації та освітньої роботи, книжкової та літературної програми у Мистецькому арсеналі, працювала в команді CSM/Фундації Центр Сучасного Мистецтва, експертка Українського культурного фонду

Олена Червоник  

докторантка з історії мистецтва в Університеті Оксфорда, працювала кураторкою сучасного мистецтва у Філадельфійському художньому музеї (США), в Ізоляції. Платформі культурних ініціатив (Донецьк, Україна) та Videonale. Фестивалі сучасного відео мистецтва в Kunstmuseum Bonn (Німеччина) 

Тетяна Філевська 

креативна директорка Українського інституту 

Всі заявники отримають лист-підтвердження та за потреби запит на додаткові документи або уточнюючу інформацію. Надалі команда Українського інституту контактуватиме лише з представниками проєктів, які пройдуть первинний відбір. Проєкти-фіналісти допрацьовуватимуться спільно з Українським інститутом і будуть додані до плану заходів установи на наступний рік. Український інститут залишає за собою право не обрати жодний проєкт. 

 

Публічне оголошення проєктів, що отримають підтримку в рамках програми Visualise, відбудеться у березні 2023 року.

Переможець Visualise 2021

Переможцем програми Українського інституту «Visualise» став виставковий проєкт «Ти знаєш, що ти – людина».

Проєкт відбувається за підтримки Goethe Institute та Goethe Institute в екзилі.

Спільна виставка – копродукція ІЗОЛЯЦІЯ/Україна, а також MOMENTUM і Points of Resistance/Берлін.

Прийом заявок 2021

У 2021 році Український інститут провів другий прийом конкурсних заявок.

 • юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні та з досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів;
 • іноземні організації та компанії, зареєстровані за кордоном, а також їхні філії і представництва, які зареєстровані та акредитовані на території України, з наявною інституційною спроможністю і досвідом реалізації аналогічних до поданого проєктів.


Не допускаються до участі конкурсні заявки, подані фізичними та юридичними особами, які зареєстровані як в Україні, так і за її межами, що мають відношення до держави-агресора – Російської Федерації, яка визнана такою згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»№ 2268-VIII від 18 січня 2018 року, а саме:

 • бенефіціарами яких є фізичні особи – громадяни держави агресора Російської Федерації чи юридичні особи, пов’язані із державою агресором Російською Федерацією;
 • юридичні особи або фізичні особи-бенефіціари – засновники та/або учасники таких осіб або фізичні особи, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони.
 • Проєкт реалізується у співпраці між українською та іноземною профільними інституціями або організаціями (музей, галерея, ярмарок, фестиваль тощо у країні реалізації проєкту), що мають інституційну спроможність, досвід реалізації аналогічних проєктів та/або об’єкти інтелектуальної власності, які можуть бути використані в процесі реалізації виставкового проєкту та організації виставки.

 • Проєкт реалізується у країні, що входить до переліку пріоритетних для Українського інституту на 2022 рік (Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Австрія, Нідерланди, Італія, Угорщина, Туреччина, Японія, Катар, Китай, ОАЕ). Український інститут залишає за собою право підтримати реалізацію відібраних проєктів в інших країнах, виходячи з обставин.
 • Початок реалізації проєкту заплановано не раніше 1 квітня 2022 року.

 • Заявку подано у встановлений термін – до 1 серпня 2021 року.

 • Заявку оформлено відповідно до наданої форми українською мовою (та за потреби англійською).

 • Надано всю необхідну супровідну документацію відповідно до вимог, наведених нижче.

 • Кожну секцію конкурсної заявки заповнено без перевищення допустимої кількості знаків, яку зазначено у формі заявки.

Відповідність місії Українського інституту. Конкурсна заявка повинна відповідати таким критеріям:

 • Концепція виставки, поданої у конкурсній заявці, відповідає стратегії, принципам та цінностям Українського інституту та не порушує чинне законодавство України.
 • Проєкт спрямований на розвиток міжнародної співпраці, обмінів і діалогу, а не лише на одностороннє представлення України за кордоном.
 • Проєкт заохочує до діалогу і дискусії стосовно викликів минулого, теперішнього та/або майбутнього та пов’язаний з важливими й актуальними явищами не тільки української культури, але і глобального порядку денного.


Якість концепції виставкового проєкту та актуальність тем, які він опрацьовує, у контексті України та країни проведення:


 • Кураторська концепція проєкту засвідчує глибоке (неповерхневе) та етичне опрацювання обраної проблематики.
 • Проєкт представляє сучасну українську культуру та/або працює з актуальною і фаховою інтерпретацією культурного надбання.
 • Проєкт має актуальний формат та тему; відповідає світовим трендам, очікуванням закордонних партнерів і локальному контексту країни проведення.


Рівень інституційного партнера за кордоном.

Потенціал проєкту до розбудови довготривалої співпраці:

 • Тема проєкту органічно розкривається через виставку та належить до проблематики, з якою на постійній основі працюють обидві партнерські інституції.
 • Партнер в Україні має достатню суб’єктність у проєкті (має прямий вплив на концепцію проєкту, представлений в архітектурі проєкту на рівні кураторів, а не лише консультантів або виконавців) та інституційну спроможність для продовження і масштабування проєкту в майбутньому.
 • Партнер за кордоном робить суттєвий внесок до проєкту на концептуальному, адміністративному та комунікаційному рівнях, а не лише надає локацію.


Комунікаційний потенціал проєкту:

 • Цільові аудиторії проєкту чітко окреслені, їхні потреби досліджено, цілі проєкту відповідають встановленим потребам ЦА. Обрані канали комунікації відповідають обраним аудиторіям.
 • Комунікаційний план проєкту продуманий, логічно структурований.
 • Комунікаційна стратегія проєкту не екзотизує та не експлуатує тему віктимності України, натомість сприяє кращому розумінню України за кордоном та підсилює суб’єктність України у світі.


Обґрунтованість витрат у проєкті:

 • Бюджет проєкту співвідноситься із зазначеними в конкурсній заявці цілями; кошторис містить лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цих цілей.
 • Співвідношення між витратами та очікуваними результатами є раціональним, тобто таким, що підтверджує ефективне та прозоре використання коштів на реалізацію проєкту.
 • Статті кошторису максимально деталізовано, формування ціни за окремою графою витрат прозоре, обґрунтоване, відсутні заборонені статті витрат.

Докладніше з методикою оцінювання конкурсних заявок можна ознайомитися у Положенні про конкурс (розділ 5).

Щоб подати конкурсну заявку, необхідно не пізніше 1 серпня 2021 року, 23:59 за київським часом надіслати на адресу art@ui.org.ua такі документи:

 • заповнені та підписані форму конкурсної заявки (шаблон) та форму кошторису конкурсної заявки (шаблон);

 • копію статуту учасника конкурсу (витягу зі статуту або іншого документа, який підтверджує наявність повноважень у підписанта конкурсної заявки та його право укладати і підписувати договори у випадку обрання переможцем конкурсу) та реєстраційні документи учасника конкурсу (скан-копії підписаних документів);

 • підтвердження наявності міжнародного партнерства (обов’язково – офіційний лист про намір співпраці від іноземного партнера у випадку, коли заявником є українська організація, або українського партнера у випадку, коли заявником є іноземна організація; бажано – підписаний договір із зазначенням деталей подальшої співпраці; документи, які підтверджують бронювання оренди місця проведення виставкового проєкту; тематико-експозиційний план виставки; ліцензійні договори на наявність виключних (невиключних) прав на об’єкти інтелектуальної власності, які планується використати в процесі реалізації проєкту; свідоцтва на реєстрацію знаків для товарів і послуг тощо);

 • підтвердження досвіду виконання аналогічних проєктів у довільній формі (українською мовою): посилання на вебсторінки відповідних реалізованих проєктів, скан-копія договору про надання аналогічних послуг, рекомендаційний лист від попередніх партнерів тощо;

 • підписану довідку на бланку юридичної особи про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією (шаблон);
 • підписану заяву-гарантію щодо прав на об’єкти авторського права (шаблон).

Уся інформація повинна бути надана українською мовою або містити переклад на українську мову. Всі файли необхідно надіслати у форматі PDF, обсяг кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Усі заявники отримають лист-підтвердження та за потреби запит на додаткові документи або уточнюючу інформацію. Надалі команда Українського інституту контактуватиме лише з представниками проєктів, які пройдуть первинний відбір. Проєкти-фіналісти допрацьовуватимуться спільно з Українським інститутом і будуть додані до плану заходів установи на наступний рік. Український інститут залишає за собою право не обрати жодний проєкт.

Розгляд та оцінювання заявок здійснює конкурсна комісія, до якої входять фахівці Українського інституту та незалежні експерти.

 

Олександр Виноградов
керівник напряму «Візуальне мистецтво» Українського інституту
 
Відповідає за реалізацію програми міжнародних мистецьких резиденцій Екстер, програми підтримки виставкових проєктів за кордоном Visualise, програми презентації візуальної культури України онлайн Ukraine Everywhere, працював менеджером з комунікацій в Ізоляції. Платформі культурних ініціатив.
 
Лілія Куделя
кураторка та мистецтвознавиця
 
Координаторка програми резиденцій YVAA для художників із країн Центральної та Східної Європи, набуває ступінь магістра в Institute of Fine Arts при Нью-Йоркському Університеті, працювала молодшою кураторкою в центрі сучасного мистецтва Dallas Contemporary у Далласі, штат Техас, співкураторка Українського національного павільйону на 57-ій Венеційській бієнале сучасного мистецтва.
 
Тетяна Олійник
комунікаційна директорка Українського інституту
 
Фахівчиня у сфері медіа та комунікацій з фокусом на культурні проєкти та креативні індустрії. Раніше вела комунікації фестивалю сучасного мистецтва Гогольфест, Одеського міжнародного кінофестивалю та конференції IDCC для IT стартапів.
 
Анна Погрібна
менеджерка виставкових проєктів у Мистецькому арсеналі
 
Працювала в команді CSM/Фундації Центр Сучасного Мистецтва, експертка Українського культурного фонду.
 
Олена Червоник
докторантка з історії мистецтва в Університеті Оксфорда
 
Працювала кураторкою сучасного мистецтва у Філадельфійському художньому музеї (США), в Ізоляції. Платформі культурних ініціатив (Донецьк, Україна) та Videonale. Фестивалі сучасного відео мистецтва в Kunstmuseum Bonn (Німеччина).
 
Тетяна Філевська
креативна директорка Українського інституту
 
Фахівчиня у сфері сучасного мистецтва. Культурна активістка, дослідниця українського мистецтва ХХ ст., а також засновниця та кураторка арт-проєктів. Авторка книг «Казимир Малевич. Київський період» та «Дмитро Горбачов. Случаї».

Поширені запитання

У разі обрання вашого виставкового проєкту на програму Visualise, цей проєкт стає заходом Українського інституту і повинен відповідати стратегії установи на 2020-2024 роки. Український інститут належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. Це означає, що Український інститут несе безпосередню відповідальність за концепцію обраного виставкового проєкту, його публічну комунікацію, передбачені результати проєкту та їх відповідність зовнішньополітичним пріоритетам України. З огляду на це Український інститут залишає за собою право вносити рекомендації щодо комунікаційної стратегії обраного виставкового проєкту, його основних меседжів, супровідної публічної програми, окремих учасників/учасниць тощо.

Залученість Українського інституту не передбачає втручання у художні висловлювання та кураторський задум виставки.

Для забезпечення фінансування обраного виставкового проєкту з переможцями конкурсу укладається договір про надання послуг. Для цього необхідно, щоб юридична особа заявника мала спроможність надавати необхідні для реалізації проєкту послуги. Натомість для партнерської організації, що не надаватиме послуги, вимога мати офіційний легальний статус є бажаною, але не обов’язковою. Наявність офіційного статусу є одним із індикаторів інституційної спроможності організації-партнера, що враховуватиметься при оцінці конкурсних заявок.

Український інститут є державною установою і у своїй програмній діяльності керується Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів і проектів Українського інституту. Відповідно до цього, Український інститут не може платити за:

 • гонорари;
 • премії;
 • авторська винагорода;
 • ліцензійні платежі;
 • придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані з реалізацією конкретного проєкту;
 • витрати на оформлення документів для заключення договорів та будь-якої іншої участі в заході/проєкті;
 • оплата товарів, робіт та послуг, які були/є профінансовані з інших джерел до або після підписання договору;
 • витрати на утримання, розвиток установ, організацій, інституцій – подавачів заявок / надавачів послуг (в тому числі послуги бухгалтера, аудитора тощо);
 • капітальні видатки (придбання основних засобів – товарно-матеріальних цінностей вартістю понад 20 000,00 грн. з терміном використання більше року, напр. комп’ютери, меблі, проєктори тощо), придбання виключних майнових прав;
 • витрати, що мають на меті отримання прибутку;
 • страхування (крім випадків, коли ця послуга входить у вартість квитка);
 • акредитація, членські внески;
 • алкоголь;
 • курсові різниці;
 • добові витрати;
 • загальні назви послуг (оплата послуг за договором ЦПД – без назви послуги);
 • створення нематеріальних активів з передачею виключних майнових прав;
 • забезпечення бронювання та перельоту авіаквитками бізнес-класу;
 • забезпечення проїзду потягами квитками класу люкс;
 • проїзд на таксі;
 • рекламні послуги;
 • послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;
 • послуги з виробництва та компонування відеофільмів, кінофільмів, анімаційних фільмів, телевізійних програм, рекламних фільмів, фоторекламних матеріалів та комп’ютерної графіки.

Наведений перелік є орієнтовним. Фінальні кошториси проєктів, обраних до участі у програмі Visualise, погоджуватимуться Українським інститутом відповідно до чинного українського законодавства.

З огляду на специфіку державного бюджету, який планується на один рік, обрані у 2021 році виставкові проєкти зможуть отримати фінансування лише на 2022 рік. Водночас це не виключає можливості подати проєкт, що передбачає різні активності протягом кількох років з виставкою у кінці. Якщо відкриття вашого виставкового проєкту заплановано за кілька років, ви все одно можете подати його на розгляд, і якщо він не отримає фінансування на 2022 рік, Український інститут може додати його до переліку потенційно цікавих проєктів, запланованих до реалізації у наступні роки.

Ні. До оцінювання допускатимуться лише проєкти, що передбачають співпрацю між українською та іноземною профільними інституціями.

У рамках програми Visualise Український інститут не визначає перелік пріоритетних тем. Якщо виставковий проєкт відповідає всім технічним вимогам та критеріям конкурсу і не порушує законодавство України, його може бути подано на розгляд.

Програма Visualise спрямована на підтримку виставкових проєктів, і виставка у цьому контексті розуміється насамперед як фізичний, офлайн формат представлення мистецтва. Однак якщо поданий проєкт осмислює вебсередовище як самодостатній медіум (тобто не є компромісним цифровим аналогом офлайн-виставки), відповідно до цього вибудовує комунікаційну стратегію (зокрема залучення конкретно визначених аудиторій) і відповідає всім технічним вимогам та критеріям конкурсу, його може бути подано на розгляд.

Ідеться насамперед про візуальне мистецтво, що включає живопис, графіку, скульптуру, інсталяцію, перформанс, медіамистецтво (в тому числі відео- і саундарт, відеопоезію, мережеве мистецтво тощо), фотографію, лендарт, стритарт, сайнсарт, біоарт, а також архітектуру, дизайн тощо. Перелік не є вичерпним, тому якщо ви маєте сумнів щодо релевантності свого проєкту до програми Visualise – будь ласка, пишіть нам на art@ui.org.ua.

Переможці Visualise 2020

У 2020 році Український інститут провів перший відкритий конкурс у рамках програми підтримки виставкових проєктів за кордоном Visualise. Усього в першому конкурсі надійшло 24 заявки, серед яких конкурсна комісія Інституту обрала два виставкові проєкти, які у 2021 році представили Україну на міжнародних виставках в Італії та Польщі.
EYES ON UKRAINE / Graphic Days® – 2021
 
Проєкт передбачає проведення тематичної програми “Eyes on Ukraine” на міжнародному фестивалі дизайну Graphic Days у Турині у вересні 2021.

Програма складатиметься з виставки-шоукейсу актуальної української ілюстрації від клубу Pictoric, виставки зінів від молодих українських авторів, а також воркшопів і лекцій від українських ілюстраторок та ілюстраторів.

Організатор: Association for social promotion Print Club Torino (Турин, Італія)

Партнер в Україні: Pictoric Illustrators Club

Фото з фестивалю Graphic Days минулих років
Trees of Memory: Roots and Runners
 
Проєкт у рамках 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру передбачає проведення мистецько-наукової виставки у ЦСМ “Laznia” у Гданську у серпні-вересні 2021. Публічна програма проєкту з лекцій та дискусій буде включена до програми фестивалю “Solidarity of Arts” у співпраці з Європейським центром солідарності.

Організатори: проєкт “Минуле / Майбутнє / Мистецтво”, який реалізує кураторський колектив Оксани Довгополової та Катерини Семенюк за підтримки forumZFD (Форум громадянської служби миру) в Україні.

Іноземний партнер: Центр сучасного мистецтва “Laznia” (Гданськ, Польща)

Фото: виставка 2020 року. Фотограф: Руслан Сингаєвський