Двосторонній рік культури Україна-Австрія 2019: дослідження результатів
Мета дослідження
Отримати загальну оцінку Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019 (далі – Рік): загальне сприйняття Року цільовою аудиторією та її враження.

Проведено опитування 8-ми респондентів методом глибинних експертних інтерв'ю; 107 респондентів опитали методом онлайн-опитування за допомогою напів формалізованої анкети.
Цільова аудиторія
Загалом Рік сподобався більшості (94%) учасників та отримав позитивні оцінки (відмінності в оцінках різними цільовими аудиторіями відсутні).

В описі Року, який надають респонденти, переважають позитивні характеристики: якість організації, різноплановість та цікавість подій, можливість для співпраці та діалогу.
Актуальність
Більшість опитаних (91%) за всіма аудиторіями вважають події Року актуальними – негативні оцінки відсутні.
Які події Року запам'яталися найбільше?
Події, організовані українською стороною найбільше запам'яталися як українським, так і австрійським учасникам Року.

Серед заходів, які співорганізатори та представники профільної влади називають вагомими та значущими – дискусії та події з представлення культури.
Як учасники оцінюють Двосторонній рік культури Україна-Австрія 2019?
У більшості випадків учасники подій Року відзначають його значний вплив на розбудову порозуміння та співпраці в подальшому.

В той же час вплив Року для окремих митців більш значний, ніж для інституцій, оскільки митці отримали можливість розширити власну аудиторію та знайти потенційних партнерів для подальшої співпраці.


Що дав учасникам Рік культури:
Результатами Року можна вважати визнання фаховою спільнотою, що спільність України та Австрії значно глибша, ніж описується в історичних підручниках, є спільний контекст, який важливо продемонструвати.

На думку всіх учасників дослідження, культурний контекст має стати підґрунтям та стимулом для розвитку співпраці у різних напрямках, в тому числі і в економічній галузі.


Дослідження проведено MZ Hub на замовлення Українського інституту та Австрійського культурного форуму в Києві.