“Україна: історія, культура та ідентичності” — короткий ознайомчий курс з історії, культури та суспільства України — від середньовіччя до сьогодення. 

Мета курсу

Не лише надати базові знання з історії та культури України, але й показати вплив України на європейську та світову історію.  

Про курс

Курс «Ukraine: History, Culture, and Identities» отримав відзнаку University of Washington! Саме завдяки ретельній академічній перевірці навчальні матеріали отримали офіційну рекомендацію та право розміщуватись на глобальній освітній платформі Coursera.

Курс — безкоштовний. Мова — англійська. Реєструйтеся, навчайтеся та діліться з близькими: сайт Coursera.

Структура курсу

Кожен модуль курсу присвячений певному історичному періоду і складається з відеолекцій, допоміжних матеріалів, що містять у собі важливі дати, словник та список літератури, рекомендованої до прочитання.

Модуль описує ключові події в Україні після відновлення незалежності, пояснює причини та наслідки трьох революцій: Революції на граніті, Помаранчевої революції та Революції Гідності. Окреслено основні напрями розвитку зовнішньої політики України.

Модуль розповідає історію зародження та занепаду Київської Русі, пояснює основи розвитку української державності у часи середньовіччя, вводить в контекст поширення християнства, а також розкриває вплив релігії та візантійської культури на Київську Русь.

Модуль розповідає про розвиток релігії в Україні на початку раннього нового періоду та створення уніатської церкви в контексті Реформації в Європі. У модулі також йдеться про появу козацтва як військової сили, яка брала активну участь у великих військових кампаніях у Європі, а також про особливості державотворчих процесів козацької спільноти.

Модуль розповідає про розвиток українських земель у ХІХ столітті у складі двох імперій: Російської імперії та Австро-Угорщини. Модуль фокусується на багатоетнічному складі українських земель, розвитку промисловості та процесі політизації українського національного руху.

Модуль розповідає про так звану Українську революцію, спробу побудови української держави після Першої світової війни та процес вступу України до Радянського Союзу. Модуль описує підйом культури та мистецтва у 1920-х роках (український модернізм) та пояснює причини та наслідки «великого терору» 1930-х років. Остання частина присвячена українському досвіду Другої світової війни, українському дисидентському руху в Радянському Союзі та політичним і культурним подіям пізнього радянського періоду.

Наталя Шліхта

Доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Наталія Шліхта отримала ступінь бакалавра та магістра в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а в 2005 році отримала ступінь кандидатів історичних наук у Центральноєвропейсь- кому університеті (Будапешт, Угорщина). Вона також вивчала теологію в Кембриджському університеті. Основні наукові інтереси – історія церков у ХХ столітті, історія радянського суспільства. Видала монографію під назвою «Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х-початок 1970-х рр »(2011), підручник« Історія радянського суспільства »(2015) та численні статті. 

Вадим Арістов

Старший викладач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Вадим Арістов отримав ступінь бакалавра та магістра історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Захистив кандидатську дисертацію в Інституті історії України НАНУ у 2014 р. Темою дисертації стали літописи середньовічної Русі. Наукові інтереси включають середньовічну історію Східної Європи, політичну історію Русі та історіографію в середні віки. 

Максим Яковлєв

Завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор Школи політичної аналітики НаУКМА.

Максим Яковлєв отримав ступінь магістра порівняльної політології на кафедрі політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Захистив кандидатську дисертацію у Національній академії наук України. Вивчав аналіз соціальної політики в Оксфордському університеті на кафедрі соціальної політики та соціальної роботи. Його наукові інтереси зосереджені на суспільно-політичних трансформаціях у пострадянському просторі.

Тетяна Григор’єва

Доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія.

Тетяна Григор’єва отримала ступінь магістра в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина) та кандидата історичних наук у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публікувала статті та переклади на різні теми раннього нового періоду історії з основним акцентом на дипломатичних відносинах між Річчю Посполитою, козацькою Україною та Османською імперією.  

Катерина Диса

Доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Катерина Диса отримала ступінь бакалавра та магістра історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Захистила кандидатську дисертацію з порівняльної історії в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина). Авторка монографії «Ukrainian Witchcraft Trials» (Будапешт, Нью-Йорк, 2020). Серед її наукових інтересів – історія подорожньої літератури наприкінці ХVІІІ -ХІХ століть.

Тетяна Григор’єва

Доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія

Тетяна Григор’єва отримала ступінь магістра в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина) та кандидата історичних наук у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публікувала статті та переклади на різні теми раннього нового періоду історії з основним акцентом на дипломатичних відносинах між Річчю Посполитою, козацькою Україною та Османською імперією.  

Розробники:

Перший англомовний онлайн-курс про Україну
Перший англомовний онлайн-курс про Україну
Перший англомовний онлайн-курс про Україну