Історія України ХХ століття у шкільних підручниках Великої Британії

Дата

2021-2022 рік

Авторка

Ірина Костюк

Упорядник та науковий редактор

Георгій Касьянов

Про дослідження

Дослідження проведено в рамках реалізації заходу Українського інституту «Дослідження європейських підручників і навчальних посібників щодо висвітлення ключових історичних подій, що мають вплив на роль України у світових процесах».   

У ході дослідження автори проаналізували підручники і навчальні посібники, що входять до освітніх програм Великої Британії. Проведене дослідження дало можливість виявити і проаналізувати основні наративи щодо представлення історії України ХХ століття та її трактування у шкільних підручниках і навчальних посібниках Великої Британії.  

Ключові тези

Українські сюжети в проаналізованих підручниках і навчальних посібниках Великої Британії подаються як складова виключно російської або радянської історії. На підтвердження тези про «не-суб’єктність» України навіть у дуже докладних розповідях про першу російську революцію, громадянську війну, сталінську модернізацію, Другу світову війну чи розпад Радянського Союзу є немало прикладів, коли на картах у підручниках не позначаються чіткі адміністративні кордони України, тим паче сучасні. Прикро виглядає майже повна відсутність контексту Української революції 1917–1921 років, а також відсутність сюжетів, пов’язаних із роллю українського питання у розпаді СРСР.  

Україна у переважній більшості сюжетів згадується як географічний, а не історичний об’єкт. Такий підхід дозволяє припустити лише вкрай обмежене розуміння, а радше – уявлення про український контекст (у тому числі сучасний) випускниками британських середніх шкіл. 

Обмежене висвітлення української тематики у британських підручниках з історії не є чимось винятковим, адже відображає підходи до розгляду історії Східної Європи ХХ століття загалом. Українська тематика не є «забутою» чи «відсутньою», адже британським учням історія загалом викладається з акцентом на ширших проблематичних та тематичних аспектах, а не країноцентрично.